De mensen achter dit initiatief

Walter Schrader
initiatiefnemer

huisarts en rampenarts

ervaring

Voorheen Hoofd Sociaal Medische Zorg GGD Rotterdam
Voormalig docent organisatie gezondheidszorg Rijksuniversiteit Leiden
Coördinator Cataract-chirugische kampen Ghana /Nigeria
Initiatiefnemer posttraumatische stressdebrieving Gemeente Rotterdam
Voormalig Toezichthouder 80 zorginstellingen
Schrijver computerondersteunende trainingsprogramma’s laboratoriumdiagnostiek
Schrijver computergestuurde indicatiestelling en toewijzing zorg GGD Rotterdam
Plaatsvervangend hoofd Ambulancedienst GGD Rotterdam
Coördinator evacuatie Bellebom GGD Rotterdam
Coördinator poliovaccinatie groot Rotterdam Lid
Commissie Dak- en Thuislozen Gezondheidsraad
Hoofd Reizigersspreekuur en Vaccinaties Infectieziekten GGD Rotterdam
Ambulance-arts/ eerst Hulparts
Initiatiefnemer Huisartsencoöperatie
Coördinator van een 20-tal gezondheidsprojecten in Ontwikkelingslanden
Medisch adviseur Cliëntenraad Kinderpsychiatrische Inrichting Curium
Medisch adviseur Gemiva
Mede-Oprichter Nederlandse Vereniging voor Forensische Geneeskunde

Jan van Tienhoven

uitvinder, dwarsdenker en ondernemer

Ruud Huijts

webdesigner, contentmanager, webmaster