Op Bevrijdingsdag gratis mondmaskers (persbericht)

De Leidse ondernemer Jan van Tienhoven deelt op Bevrijdingsdag aan de achteringang van het Centraal Station in Leiden samen met de Leidse huisarts Walter Schrader gratis tussen 8 en 10 uur in de ochtend mondmaskers uit. In de ons omringende landen is een verplicht mondmasker in de openbare ruimte een onderdeel van de strategie om met zo min mogelijk slachtoffers uit de Lock Down te komen. Volgens de initiatiefnemers vormen de gratis mondmaskers een duurzaam alternatief voor weggooi exemplaren die een enorme belasting voor het milieu betekenen.

 Na aanvankelijke twijfel is ook Frankrijk is aan een groots offensief begonnen om miljoenen burgers aan mondkapjes te helpen. De regering stelt dat alleen op deze manier het land op 11 mei van het slot kan. Ook in Frankrijk hebben de winkels mondkapjes nog niet of nauwelijks op voorraad. Veel Fransen kunnen mede door verlies van inkomsten de kosten voor doorlopend gebruik niet opbrengen. De situatie in Nederland is niet veel anders. Van Tienhoven en Schrader vinden dat er lang genoeg gepraat is en dat met de huidige besmettingsgraad het gebruik van mondmaskers een onderdeel moet zijn van het pakket aan preventieve maatregelen om onnodig leed bij het opheffen van de Lock Down te voorkomen.

De Nationale feestdag 5 mei, Bevrijdingsdag, moet een dag zijn waarop innerlijke beschaving vertaald wordt naar concrete daden om kwetsbare mensen en hun zorgverleners te beschermen tegen onnodige besmettingen en het bijkomend leed. Daarom op deze feestdag naar twee kanten werkende mondmaskers tussen 8 en 10 uur in de ochtend gratis op te halen aan de achterkant van het Centraal Station in Leiden.

Te herkennen aan een Corona proof mini winkeltje

Contact
Jan van Tienhoven 06 55 88 43 64
Walter Schrader 06 55 10 21 33