Open brief aan de regering van Walter Schrader

Een open brief in de hoop dat we er wat mee kunnen bereiken. We kunnen zelf 17 miljoen mondkapjes produceren in een week. Hoe we de openbare ruimte kunnen blijven gebruiken en toch het virus kunnen remmen door mondkapjes verplicht te stellen. Als u denkt dit kan niet, dan verder lezen.

Voorkomen, voorkomen, voorkomen

Het regeringsbeleid wordt hoofdzakelijk gevormd door het RIVM, dat geleid wordt door een uitstekende wetenschapper. De wetenschapper zegt testen, testen, testen, want weten is zijn vak. Helaas is uitvoerig testen niet uitvoerbaar, want er is niet genoeg testmateriaal.
De overheid wordt verlamd door haar eigen wetten, dit is pijnlijk duidelijk geworden tijdens de stikstof en PFAS crisis. De coranacrisis vraagt daarom een andere aanpak. Als het huis in brand staat is het niet zo belangrijk te weten dat het houten kastje wel zal verbranden en de pannen in de keuken niet. Je moet direct gaan blussen. Wil je de piek van corona uitstellen en uitsmeren tot er een vaccin is, dan moet je het woordje ‘testen’ vervangen door ‘voorkomen’. Dus voorkomen, voorkomen, voorkomen van besmetting is het devies. Want met testen breng je alleen in kaart hoe het virus zich verspreidt.

Het huidige middel van voorkomen is social distancing, ofwel blijf 1.5 meter uit elkaar. Dit is moeilijk handhaafbaar als we met z'n allen naar de winkel gaan, openbaar vervoer gebruiken, gaan recreëren of nog erger, schijt hebben aan deze regel. Er is echter een andere mogelijkheid, die beter controleerbaar is en oneindig veel effectiever. In de sociale ruimte ontstaat besmetting door druppeltjes die in de lucht hangen ten gevolgen van praten, niezen en hoesten. Het virus landt op oppervlakken, wat te denken van de klant voor u die heeft gehoest op het Havermoutpak dat u net wilt pakken. Het virus overleeft vier dagen op karton.
Door het dragen van een mondkapje voorkom je, dat je zelf besmet wordt of dat je anderen besmet. De mondkapjes die je op straat ziet, de chirurgische mondkapjes, houden de druppels bij de drager maar beschermen je niet tegen de "hufter" die lak heeft aan de maatregelen. Daarom zou een ander mondkapje gedragen moeten worden, een mondkapje dat helemaal afsluit. Deze kapjes zijn echter niet in groten getale voor 17 miljoen Nederlanders beschikbaar, want deze kapjes gaan terecht naar de zorg en dat moet zo blijven. Bovendien gebruik je mogelijk 3 tot 4 kapjes per dag, dus dat gaat over 50 miljoen kapjes die dagelijks nodig zouden moeten zijn alleen voor Nederland.
Toch is er een mogelijkheid om snel de doorbraak in te dammen, een mogelijkheid die binnen enkele dagen ingevoerd kan worden. De lezer zal nu zijn wenkbrauwen fronsen, want dit klinkt onmogelijk. Daarom doe ik er een schepje boven op: het kan voor 1-2 euro per persoon. Hoe? Er is een frame van kunststof ontwikkeld dat perfect aansluit op het gezicht. Door dit frame kan je allerlei filtermaterialen gebruiken. Keukenrol, garagepapier, stofzuigerzakken of zelfs wc papier dat we in overvloed in huis hebben gehaald. Het filter is zo goed als het materiaal dat gebruikt wordt. Het houdertje wordt met een eenvoudig elastiekje of bandje achter het oor of hoofd bevestigd, net wat de drager het prettigst vindt.

Hoe komen we binnen 1 week aan 17 miljoen van deze eenvoudige levensredders?

Er zijn in Nederland naar schatting tussen de duizend en tweeduizend lasersnijders. Elke goede lasersnijder produceert, als hij 24 uur draait, 7000- 10.000 van deze frames per dag, dus we kunnen er met z’n allen minimaal 7 miljoen per dag maken in Nederland. De houders zijn geen wegwerp product, je kunt ze steeds opnieuw gebruiken, je hoeft alleen het filter te vervangen. Dit kan je doen zo vaak als je wilt. Met deze kapjes zijn we niet meer afhankelijk van China of een ander buitenland dat welwillend of op winst belust kapjes levert. Het ontwerp van het houdertje wordt gratis ter beschikking gesteld en is te downloaden bij Coronacover.
Als de regering moedig genoeg is om tot het verplicht dragen van dit mondmasker over te gaan, dan kan de productie morgen in gang gezet worden. We zijn zelf al begonnen en hebben de eerste 5000 afgeleverd aan een zorginstelling. Bewoners en verzorgenden kun je geen afstand van 1.5 meter opleggen. Je kunt niet iemand met anderhalve meter afstand wassen of steunkousen aantrekken en iemand met een verstandelijke beperking krijg je meestal niet zover dat hij of zij afstand bewaart.
Ik schreef, ‘Als de regering moedig genoeg is’, u zult zich afvragen waarom. Deze maskers, die je met allerlei verschillende materialen kunt vullen en oneindig vaak kunt gebruiken, zijn niet wetenschappelijk door het RIVM getest. Een ambtenaar die zich sterk zou maken voor de invoering van dit masker kan hieraan zijn vingers branden. Maar in hoeverre is de anderhalve meter- maatregel wetenschappelijk bewezen en uitvoerig getest? Is er bijvoorbeeld rekening gehouden met individuele hoest- en proestkracht? Of met de windsnelheid? Daadkrachtig handelen vergt moed. Moed van ambtenaren en van regeringsleiders.
Een brand hoef je niet te blussen met water uit de kraan, het kan ook met water uit de sloot. Alles wat we doen aan het beperken van de verspreiding en het inademen van Corona-geladen druppels in de lucht is meegenomen. Zo kunnen we de piek van zieken drukken en voorkomen dat er een tekort aan intensive care bedden ontstaat.

Dan is er een nadeel dat tegelijk een voordeel is. Het dragen van dit masker in de openbare ruimte is niet prettig en zeker niet sexy. Je kunt niet vrij ademen en het voelt als een beperking. Zo weten we met z'n allen wat onze artsen en verpleeg(st)ers moeten doorstaan. In hun maskers kan je ook niet vrij ademen en ik kan u verzekeren het is geen pretje. Je bent het na een half uur meer dan zat.
Nu komt het voordeel: omdat we het niet prettig vinden verblijven we minder lang in de openbare ruimte. We gaan niet meer voor ons plezier winkelen maar doen snel de hoogst nodige boodschappen. Met minder mensen op straat is de anderhalve meter afstand beter te handhaven.

Wat moet er de komende weken gebeuren om het coronavirus in te dammen?

Iedereen in de openbare ruimte moet verplicht worden een mondmasker te dragen. We kunnen binnen een week heel Nederland van een mondkapjesframe voorzien.
Het dragen van deze mondkapjes met een dubbele werking is goed controleerbaar. Het is voor handhavers eenvoudig: geen discussie over de 1,5 meter, je draagt een mondkap of je draagt hem niet. Met deze maatregel kunnen we een complete lockdown voorkomen, een lockdown, die ernstige gevolgen zal hebben voor de economie. Het helpt ons gedisciplineerd met de openbare ruimte om te gaan. Het geeft de mogelijkheden om sneller het normale leven te hervatten. Winkels kunnen sneller weer open en in sommige sectoren kunnen mensen weer aan het werk.
Kortom: Om 17 miljoen kapjes te maken, zetten we 1000 bedrijven in. Bedrijven die nu steun vragen omdat ze niets kunnen doen. Deze bedrijven verkopen de kapjes voor 1 a 2 euro per stuk. Zo zijn de bedrijven aan het werk en hebben ze minder steun nodig. Zo kosten de kapjes geen geld, maar leveren ze de overheid geld op. Zullen we dit niet snel in gang zetten en ons niet laten verlammen door regels en testen?

Mogelijk vindt u dit een opportunistisch verhaal. Hoe kan dit binnen 1 week?

Daar is een sluitend antwoord op. We werken niet centraal, maar decentraal. Ieder snijbedrijf, dat zijn bijvoorbeeld ook de bedrijven die gevelbelettering maken, levert de maskers aan de lokale supermarkt in de buurt. De supermarkt betaalt zelf direct de maker van de maskers, zo kunnen ze morgen in de winkel liggen. De supermarkt verkoopt ze voor 1 a 2 euro of maakt er een actie van en geeft ze weg aan haar klanten.
Een groot voordeel van dit plan is dat het geen druk op de mondkapjesmarkt legt die voor de zorg noodzakelijk zijn. De mondkapjes-frames zijn er voor arm en rijk en je kunt het filter zo vaak verversen als je wilt.

Wereldwijd effectief

Omdat dit systeem spotgoedkoop is en hyper eenvoudig overal toepasbaar, is het de oplossing voor arme landen, waar men geen geld heeft voor bescherming. Ook in vluchtelingenkampen zouden mensen zichzelf en hun naasten kunnen beschermen met deze mondkapjesframes en een ter plekke voor handen zijn filtermateriaal. Het ontwerpbestand kan via ambassades verspreid worden over de wereld zodat iedereen lokaal mondkapjeshouders kan maken.

Samenvattend

 • Bescherm de gezondheid van supermarktmedewerkers, verzorgend personeel en al die andere mensen die zich nu dagelijks inzetten voor de bestrijding van de crisis.
 • Voer, met de verplicht te dragen mondkaphouders, een makkelijker te handhaven virusremmend systeem in.
 • Beperk de verspreiding van het virus door iedereen maskers te laten dragen, die besmetting over en weer verminderen en die voor iedereen beschikbaar zijn.
 • Reguleer het gebruik van de openbare ruimte met het verplicht dragen van mondkapjes.
 • Laat andere regels gelden voor het publieke domein dan voor de gezondheidszorg.
 • Gebruik de geteste kapjes voor de zorg en bescherm de rest van de bevolking met weliswaar niet geteste- maar wel effectieve kapjes.
 • Sta toe dat voorzorgen voor de gezonde mens anders zijn dan regels voor medische
  beschermingsmiddelen.
 • Stop de vertragende werking van de regering. Neem een besluit. Laat naast het huidige adagio van testen, testen, testen iedereen zich low-cost beschermen.
 • Ondernemers, uitvinders en dwarsdenkers hebben een andere manier van denken dan het ambtelijk apparaat. Neem hen in uw crisisteams op.
 • Wij hopen dat een zwaargewicht als oud DSM baas Feike Sybesma de door regels vastzittende overheid een slinger kan geven.
 • Maak een noodwet die tijdelijk regels in het medisch circuit buitenwerking stelt en vertrouw op het inzicht van hoog geschoolde artsen en verpleegkundigen. Zij kunnen ter plekke beslissen en overzien.

Het "volk" wacht hierop en zal beslist meewerken. We willen allemaal snel weer terug naar het gewone leven. Redt de economie door meer werknemers dan nu, het werken weer mogelijk te maken met deze mondkapjes.

Toelichting

Nog iets over onszelf. Wij zijn een samenwerkingsverband van ervaren artsen en slimme ingenieurs. We hebben ons er over gebogen hoe we snel mensenlevens kunnen sparen, zodat de crisis beheersbaar wordt. Dit is ook in ons eigen belang, bedrijven gaan achter elkaar failliet en de gezondheidzorg barstte al uit zijn voegen van het normale werk.
Ook mensen met andere klachten dan Corona moeten goed geholpen kunnen worden, zo zeggen de artsen in ons team. Als bedrijf willen wij dat al onze toeleveranciers weer aan het werk kunnen, dat is ons eigenbelang.

Walter Schrader Jan van Tienhoven
huisarts en rampenarts uitvinder, dwarsdenker en ondernemer

Achtergrond en ervaring van Walter Schrader

 • Voorheen Hoofd Sociaal Medische Zorg GGD Rotterdam
 • Voormalig docent organisatie gezondheidszorg Rijksuniversiteit Leiden
 • Coördinator Cataract-chirugische kampen Ghana /Nigeria
 • Initiatiefnemer posttraumatische stressdebrieving Gemeente Rotterdam
 • Voormalig Toezichthouder 80 zorginstellingen
 • Schrijver computerondersteunende trainingsprogramma’s laboratoriumdiagnostiek
 • Schrijver computergestuurde indicatiestelling en toewijzing zorg GGD Rotterdam
 • Plaatsvervangend hoofd Ambulancedienst GGD Rotterdam
 • Coördinator evacuatie Bellebom GGD Rotterdam
 • Coördinator poliovaccinatie groot Rotterdam Lid
 • Commissie Dak- en Thuislozen Gezondheidsraad
 • Hoofd Reizigersspreekuur en Vaccinaties Infectieziekten GGD Rotterdam
 • Ambulance-arts/ eerst Hulparts
 • Initiatiefnemer Huisartsencoöperatie
 • Coördinator van een 20-tal gezondheidsprojecten in Ontwikkelingslanden
 • Medisch adviseur Cliëntenraad Kinderpsychiatrische Inrichting Curium
 • Medisch adviseur Gemiva
 • Mede-Oprichter Nederlandse Vereniging voor Forensische Geneeskunde