Oproep aan burgers en burgemeesters

Geschreven door Walter Schrader, huisarts en rampenarts

24 september 2020
Het overheidsbeleid tegen corona faalt. De vooruitzichten zijn somber om de tweede golf tegen te gaan. Burgemeesters en burgers worden opgeroepen in hun gemeente lokale initiatieven te nemen.

Problematisch overheidsbeleid in coronacrisis

Nederland zit in de tweede golf en maatregelen schieten tekort. De mensen geloven Rutte, de Jong en van Dissel niet meer vanwege onnavolgbaar en slecht toegelicht beleid, en gedraai en wat inmiddels ook als liegen wordt omschreven. Het OMT lijdt reputatie schade door recent aan het licht gekomen belangenverstrengeling bij de inzet van te kleine testlaboratoria waarmee effectief testbeleid om zeep is geholpen. De wachttijd en vertraagde uitslag torpederen het bron-  en contactonderzoek. Quarantaine maatregelen worden niet nageleefd. Op de 1,5 meter wordt allang niet meer gehandhaafd. Het vertrouwen in de beschermende mondmaskers is door vaderlijk uitgesproken soms bestraffende en denigrerende uitlatingen vanaf het begin ondermijnd. De krokodillentranen van onze Minister van Justitie hebben het beeld versterkt, dat de leiding in deze Coronacrisis ondanks het rampzalige falen met liegen en bedriegen wegkomt. Het spijt ons, "sorry", zou helpen het vertrouwen weer wat te herstellen, maar het wordt niet uitgesproken. Ongefundeerd hebben Rutte, de Jong en van Dissel zich neerbuigend uitgelaten over de mensen die de energie en het fatsoen hadden de naaimachine ter hand te nemen om zelfgemaakte mondmaskers voor zorgpersoneel en kwetsbare ouderen beschikbaar te maken.

Ongunstige uitgangspositie voor tweede golf

Ik denk dat iedereen het erover eens is, dat we een tweede sterftepiek, chaos in de ziekenhuizen, faillissementen in midden en kleinbedrijf en een onmenselijke isolatie van ouderen moeten voorkomen. De uitgangspunten hierbij zijn niet gunstig:

 • Er is geen discipline om de 1,5 meter te respecteren.
 • Er is geen capaciteit en geen wil om te handhaven.
 • De testcapaciteit schiet tekort.
 • Het bron- en contactonderzoek wordt niet meer uitgevoerd.
 • Er is door het RIVM onterecht twijfel gezaaid over nut van mondmaskers.
 • Er is door het RIVM onterecht twijfel gezaaid over aerosolen en ventilatie.
 • Het zrgpersoneel wordt door het beleid gefrustreerd.
 • Het zorgpersoneel ziet op tegen de tweede golf.
 • Er is  geen zicht op een veilig vaccin.
 • De corona-app lijkt weggegooid geld.

Burgemeester kan afwijken van centraal overheidsbeleid

Als de centrale overheid de greep verliest en een ramp dreigt, moet lokaal de juiste strategie worden gevolgd. Aanpassen aan de situatie ter plaatse. De burgemeesters van Nederland hebben op grond van de Noodwet artikel 175/176 bij ernstige vrees voor het ontstaan van rampen (lees een onbeheersbare pandemie waardoor ziekenhuizen en IC’s volstromen) de bevoegdheid om van de Grondwet afwijkende bindende voorschriften op te stellen ter beperking van dit gevaar. Burgemeesters kunnen zichtbaar en voelbaar voor de gemeenschap het initiatief nemen. Bijvoorbeeld bij:

 • het contracteren van testlaboratoria;
 • het organiseren van handhaving van de mondmaskerplicht in de publieke ruimte;
 • het organiseren en controleren van adequate ventilatie in klaslokalen;
 • het motiveren en honoreren van zorgpersoneel en het faciliteren van hun werkzaamheden.

Burgemeesters kunnen  in dit najaar een veilige griepvaccinatie campagne helpen organiseren met adequate ventilatie, beschermende middelen en de inzet van publieke middelen en diensten. Wij, de burgers, de jongeren en ouderen  moeten in eigen gemeenschap de empathie voor elkaar, het vertrouwen, de discipline en energie opbrengen om lokaal de juiste maatregelen te nemen, lokale verspreiding in kaart te brengen en in te dammen. Lokale initiatiefgroepen kunnen  de burgemeester verzoeken op basis van de Noodwet  met lokaal beleid deze ramp het hoofd te bieden. Het initiatief kan ook van onze burgemeesters zelf uitgaan, op basis van bevoegdheid en de morele verplichting die aan het ambt verbonden is.