Dood door nalatigheid bij nieuwe uitbraak COVID-19? Hopelijk niet!

Geschreven door Walter Schrader

24 juli 2020
Derde open brief van Walter Schrader aan de Nederlandse overheid ter voorkoming van verwijtbare nalatigheid en onrechtmatig handelen van de kant van landelijke en lokale overheden tijdens komende griepvaccinaties.

Verwijtbare nalatigheid dreigt

Indien een huisarts geen inspanning verricht ter voorkoming van verspreidbare ziekten, is er sprake van verwijtbare nalatigheid met mogelijk verregaande juridische consequenties. Het is duidelijk dat de preventie van het zeer besmettelijke COVID-19 tijdens de massale griepvaccinaties dit najaar de mogelijkheden van de individuele huisarts overstijgen. Indien voor de tweede keer als gevolg van de griepvaccinatie een golf van besmettingen ontstaat en op basis van een leeftijdscriterium burgers worden uitgesloten van behandeling zal de overheid aansprakelijk moeten worden gesteld.

Dringend beroep op overheid

We hebben de verdragsrechtelijke bepalingen in het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en het Unierecht betreffende gezondheid en veiligheid van burgers. Ik  doe een dringend beroep op de landelijke en lokale overheid:

 • Neem tijdig de wettelijk verankerde verantwoordelijkheid.
 •  Steun de huisartsen tijdens de jaarlijkse landelijke griepvaccinatiecampagne middels de inzet van publieke gezondheidszorg en openbare diensten.
 • Help een nieuwe massale golf van onnodige besmetting met COVID-19 en sterfte van kwetsbare en chronisch zieke medeburgers te voorkomen.

Voorstel van uitvoering

Aanpak om een golf van besmetting met COVID-19 te voorkomen:

 • De samenscholing van de doelgroep voor griepvaccinatie kan alleen onder preventieve randvoorwaarden plaatsvinden.
 • Hoestende en niezende patiënten komen niet naar de vaccinatielocatie.
 • Publieke gezondheidszorg richt alternatieve locaties in voor huisartspraktijken die niet kunnen voldoen aan preventieve randvoorwaarden.
 • Iedere ruimte waar de vaccinatie plaatsvindt, voldoet aan de door de GGD gecontroleerde randvoorwaarden voor verantwoorde patiënten doorstroom en air flow management.
 • Toediener en ontvanger van vaccinatie hebben minimaal contact.
 • Toediener en ontvanger dragen beiden een mondmasker.
 • Financiële ondersteuning wordt gegeven aan praktijken die zorgen voor een luchtbehandelingssysteem voor het virus vrij houden van hun binnenruimte.

Uitgangspunten

Uitgangspunten voor de preventieve aanpak zijn:

 • COVID-19 maakt de meeste slachtoffers onder de doelgroep van de jaarlijkse griepvaccinatie.
 • COVID-19 wordt verspreid via hoesten en niezen, handcontact en via besmet oppervlak.
 • De griepvaccinatiecampagne vindt ook deze herfst plaats bij de huisarts in de praktijk.
 • In vochtige slecht geventileerde ruimtes kan massale besmetting plaatsvinden via aerosol.
 • De 1,5 meter regel heeft zijn nut bewezen, maar kan niet gehandhaafd worden.
 • Mondmaskers hebben hun nut bewezen, maar worden door RIVM afgeraden.
 • Ventilatie, filters en UV licht hebben nut bewezen, maar de inzet hiervan vergt per huisartsenpraktijk een gedifferentieerde vaak forse logistieke en financiële inzet.

Morele principes

Het is niet alleen een kenmerk van beschaving om de kwetsbaren, zwakkeren en zieken te beschermen en te genezen. Ook de wet- en regelgeving zijn gericht op handhaving van deze morele principes. Deze principes vallen binnen de grenzen van het mogelijke onder de verantwoordelijkheid van overheid, instellingen, media en individuele burgers.