Leids buurtontmoetingspunt druk met mondmaskers

Duurzame mondmaskers worden voor woonzorgcentra van Gemiva ingepakt

Deze maand zijn duurzame mondmaskers afgeleverd bij het buurtontmoetingspunt in de Herenstraat te Leiden. De circa 3000 mondkapjes zijn bestemd voor dak- en thuislozen, voedselbanken en  woonzorgcentra van Gemiva.

Op vrijdag 19 juni 2020 is de afgifte van zo'n 3000 mondmaskers aan de buurtontmoetingsplek (BOP) aan de Herenstraat te Leiden begonnen.  Het gaat om de duurzame mondmaskers die huisarts Walters Schrader propageert. De filterhouders  zijn volgens het ontwerp van Atelier Kleurstof. De vrijwilligers van de BOP zorgen dat de duurzame mondkapjes terecht komen bij dak- en thuislozen, klanten van de voedselbank en bewoners van de woonzorgcentra van Gemiva. Een mooie nieuwe stap om kwetsbare mensen  meer tegen het coronavirus te beschermen.

Het Leidsch Dagblad heeft aandacht gegeven aan de actie van Walter Schrader c.s. Het artikel noemt de 150 filterhouders voor de Leidse straatpastor Femke Post. Deze mondmaskers zijn bestemd voor dak-en thuislozen en bezoekers van de voedselbank. Van de totaal cirica 3000 duurzame filterhouders gaan de BOP-vrijwilligers preventieve pakketjes samenstellen, meldt het dagblad.
De actie is ook niet ongemerkt aan Sleutelstad voorbijgegaan. Actie bij BOP Herenstraat: herbruikbare mondkapjes voor iedereen betaalbaar kopt het artikel op de website.  Huisarts Walter Schrader en Malous Nacken van naaiatelier Kunststof komen aan het woord in een geluidsfragment. Ook wordt vermeld, dat de frames en filterhouders uitgedeeld gaan worden aan dak- en thuislozen, klanten van de Voedselbank Leiden en omstreken en aan bewoners van de woonzorgcentra van Gemiva.

20200622 sleutelstad marlous nacken en walter schrader over mondmaskers voor iedereen

De mondmaskers zijn vooral bedoeld om kwetsbare mensen te beschermen. Het gebruik van mondkapjes helpt mee in de preventie tegen besmetting met covid-19.  Niet voor niets raad de wereldgezondheidsorganisatie WHO mondkapjes en andere beschermingsmiddelen te gebruiken om de verspreiding van het coronavirus af te remmen.